Menu1 Menu2

rynek usług finansowych dla służby zdrowia

Wiadomości z rynku

Pragniemy na bieżąco przekazywać Państwu ważne informacje dotyczące gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług finansowych dla placówek publicznych służby zdrowia.  Zapraszamy do lektury.

zobacz wiadomości z rynku z innych lat: 2007 2008 2009 2010
z innych miesięcy: 1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12 

30-04-2007
SZANSA NA UNIJNĄ KASĘ
Radni gminy Częstochowa postanowi wesprzeć finansowo Miejski Szpital Zespolony. Kwota 400 tys. zł pozwoli szpitalowi ubiegać się u środki unijne. Szpital chciałby realizować programy związane z profilaktyką i wykrywaniem chorób układu pokarmowego i oddechowego. Kompleksowe badania miałyby objąć plisko 9 tys. mieszkańców Częstochowy. Środki unijne pozwolą również unowocześnić bazę sprzętową częstochowskiej placówki.

tytuł pisma: DZIENNIK ZACHODNI
autor: VIOLETTA GRADEK
ilość stron: 12
więcej »

27-04-2007
FAKTORING A WINDYKACJA - LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ
Warunkiem niezbędnym do utrzymania płynności finansowej firmy jest terminowe otrzymywanie należności. Przedsiębiorstwo, które w odpowiedni sposób dba o przepływ pieniądza zwiększa swoje możliwości inwestycyjne, stając się nie tylko firmą stabilną, ale i rentowną, ponieważ malejący koszt pieniądza podnosi jej rynkową wartość. Istnieje wiele sposobów pozwalających na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa: od kredytu i leasingu, przez nowoczesne instrumenty finansowania, takie jak faktoring, aż po narzędzia windykacji należności w sytuacji, gdy firma zmuszona jest ich dochodzić.

tytuł pisma: GAZETA FINANSOWA
autor: KRZYSZTOF TEMPES
ilość stron: 23
więcej »

26-04-2007 W MAJU W STOLICY CO PIĄTY SZPITAL STANIE
więcej »

26-04-2007 SZPITAL UPADA
więcej »

25-04-2007 FUNDUSZ MA FINANSOWAĆ TYLKO SZPITALE W SIECI
więcej »

25-04-2007 PRYWATNE SZPITALE MAJĄ ZA MAŁY UDZIAŁ W RYNKU
więcej »

24-04-2007 ŻĄDAJĄ PODWYŻEK
więcej »

18-04-2007 LEKARZOM NIE PODOBA SIĘ SIEĆ SZPITALI
więcej »

17-04-2007 SZPITALE W SIECI
więcej »

16-04-2007 POŻYCZKA DLA ZADŁUŻONYCH SZPITALI
więcej »

10-04-2007 KONTRAKTY - LEKIEM NA CAŁE ZŁO
więcej »

04-04-2007 MINISTER NICZEGO NIE OBIECUJE SZPITALOM
więcej »

03-04-2007 MINISTER ZDROWIA ZLIKWIDUJE NIEPOTRZEBNE ŁÓŻKA SZPITALNE
więcej »

03-04-2007 600 MLN ZŁ NA POŻYCZKI DLA PUBLICZNYCH SZPITALI
więcej »

03-04-2007 SIEĆ DO KOŃCA ROKU
więcej »

zobacz wiadomości z rynku z innych lat: 2007 2008 2009 2010

Przegląd prasowy przygotowuje firma "PRESS-SERVICE" Monitoring Mediów Spółka z o. o. www.press-service.com.pl

Informacje zawarte w niniejszym dziale (witrynie) zawierają treści ogólnodostępne, opracowane wyłącznie w celach informacyjnych i wyrażające poglądy oraz opinie ich autorów, za treść których ELECTUS SA nie ponosi odpowiedzialności.