Menu1 Menu2

relacje inwestorskie

ci@electus.pl

tel. (0-76) 84 15 900

infolinia:

0768416000

Pozycja na rynku


Obecnie Electus S.A. jest jedną z największych i najszybciej rozwijającą się firm w branży usług finansowych dla sektora publicznej ochrony zdrowia.

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu Spółka opracowała skuteczne rozwiązania finansowo-prawne, które pozwoliły jej na osiągnięcie pozycji niekwestionowanego lidera pod względem rentowności działalności oraz dynamiki wzrostu.

Pozycja ta jest wypadkową kilku czynników. Przede wszystkim realizacji przemyślanej strategii działań nakierowanych na systematyczny wzrost udziału w rynku przy zachowaniu wysokiej efektywności finansowej.

Podstawowym narzędziem pozwalającym na ocenę skuteczności wypracowanej przez Spółkę strategii rozwojowej jest regularne monitorowanie osiąganych wyników  i analiza portfela klientów w zestawieniu z posiadanymi informacjami na temat wyników podmiotów konkurencyjnych.