Menu1 Menu2

relacje inwestorskie

ci@electus.pl

tel. (0-76) 84 15 900

infolinia:

0768416000

Informacje statutowe


W dniu 28 marca 2003 roku Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000156248. Kapitał zakładowy 960916 zł.

Regon: 390745870
NIP: 692-22-31-277

ZARZĄD

  • Grzegorz Leszczyński- Wiceprezes Zarządu
  • Szczepan Ruman-Wiceprezes Zarządu.

Statut Spólki (pdf)

RADA NADZORCZA:

  • Rafał Abratański - Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Derlatka - Członek Rady Nadzorczej
  • Michał Otto - Członek Rady Nadzorczej
  • Dariusz Sitek - Członek Rady Nadzorczej