Menu1 Menu2

relacje inwestorskie

ci@electus.pl

tel. (0-76) 84 15 900

infolinia:

0768416000

Propozycja współpracy


Electus S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu wierzytelnościami i restrukturyzacji zadłużenia podmiotów związanych z budżetem Skarbu Państwa.

Współpracujemy z ponad tysiącem kontrahentów. Fakt ten pozwala na bardzo efektywne i bezpieczne (poprzez dywersyfikację ryzyka) wykorzystanie posiadanych środków obrotowych. Potrafimy sprawnie i bezpiecznie pomnażać powierzone nam środki.

Jesteśmy przekonani, iż nasze doświadczenie i kontakty handlowe oraz Państwa kapitał mogą przynieść wymierne korzyści dla obu stron.

Do współpracy zapraszamy Inwestorów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych.


OGÓLNE ZASADY pozyskiwania kapitału przez Electus S.A.:

  • Okres zaangażowania kapitału: 6 - 24 miesięcy
  • Oprocentowanie: minimum 7% p.a. - do negocjacji
  • Zabezpieczenie kapitału:

     -  Cesja wierzytelności zakupionych za pozyskane środki obrotowe

     -  Hipoteka zwykła lub kaucyjna na nieruchomościach

     -  Weksel własny lub dłużnika zakupionej wierzytelności

     -  Zastaw rejestrowy na wierzytelnościach

W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Departamentem Finansów Electus S.A.