konsultanci

Skontaktuj się z nami Wybierz interesujący cię region Polski:

Infolinia

Masz pytanie?
Zapraszamy na naszą infolinię:

0768416000

Restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych


Umożliwia spłatę zobowiązań bez negatywnego wpływu na bieżącą działalność i gospodarkę finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ), a przede wszystkim organu założycielskiego.

Zakłada następujące warunki spłaty całości wymaganych zobowiązań SP ZOZu:

 • okres spłaty do 10 lat,
 • karencję w spłacie kapitału do 2 lat,
 • umorzenie w części lub całości naliczonych odsetek,
 • zmienne oprocentowanie zobowiązania uzależnione od stawki WIBOR 1M,
 • zabezpieczenie w postaci poręczenia organu założycielskiego.

 

Korzyści

 • brak konieczności stosowania długotrwałych i skomplikowanych procedur związanych z pozyskiwaniem kredytu,
 • skupienie wszystkich zobowiązań w rękach jednego Wierzyciela - profesjonalnej instytucji finansowej,
 • przeniesienie ciężaru prowadzenia rozmów z wierzycielami na firmę Electus S.A.,
 • zatrzymanie procesu narastania zobowiązań,
 • umożliwienie kontynuowania współpracy z dotychczasowymi Dostawcami towarów i usług, dzięki natychmiastowemu zwolnieniu sald,
 • likwidacja ryzyka niespodziewanych zajęć komorniczych i egzekucji.

Krok po kroku

 • Podpisanie umowy ramowej określającej prawa i obowiązki stron podczas restrukturyzacji zadłużenia
 • Przekazanie przez SP ZOZ zestawienia rozrachunków z wierzycielami, na podstawie którego Electus S.A. przeprowadza profesjonalną, wstępną analizę finansową
 • Rozmowy z Wierzycielami w sprawie wykupu wierzytelności celem zawarcia umowy cesji
 • Podpisanie umowy porozumienia na wcześniej uzgodnionych warunkach pomiędzy Elestus S.A., a restrukturyzowaną jednostką
 • Przeniesienie praw do wierzytelności na Bank, który będzie się zajmował obsługą porozumienia.