konsultanci

Skontaktuj się z nami Wybierz interesujący cię region Polski:

Infolinia

Masz pytanie?
Zapraszamy na naszą infolinię:

0768416000

Finansowanie zobowiązań pracowniczych


Ma na celu zapewnienie zadłużonym podmiotom nieograniczonego poziomu finansowania zobowiązań pracowniczych.

Pozwala na sprawne uregulowanie zobowiązań wobec pracowników. Jest to możliwe na podstawie zawartego porozumienia o spłacie należności przez firmę Electus S.A., która wstępuje w prawa Wierzyciela co do wysokości spłaconej kwoty (zgodnie z art. 518 k.c.).

Warunki współpracy:

 • okres spłaty do 12 miesięcy,
 • możliwość redukcji odsetek bieżących do 0% p.a.,
 • możliowść redukcji odsetek zaległych do 100%,
 • możliwość spłaty zobowiązania poprzez kompensatę wierzytelnościami wobec innych Placówek Służby Zdrowia.

 

Korzyści

 • sprawne uregulowanie zobowiązań wobec pracowników,
 • uzyskanie swobodnego dostępu do środków pieniężnych, a tym samym odzyskanie pełnej równowagi finansowej,
 • zatrzymanie procesu narastania zobowiązań,
 • ochrona przed poniesieniem kosztów postępowań sądowych i egzekucji komorniczych,
 • wpływ na wzrost wiarygodności jednostki jako pracodawcy i poprawa morale kadry w Placówce,
 • planowanie bieżących wydatków.

Krok po kroku

 • Zgłoszenie wierzytelności do wykupu
 • Przesłanie do Szpitala oferty z możliwymi wariantami rozwiązań
 • Wybór odpowiedniego wariantu rozwiązania i podpisanie przez Szpital porozumienia z pracownikami
 • Podpisanie porozumienia pomiędzy Szpitalem, a Electus S.A.
 • Spłata Wierzycieli na podstawie art. 518 k.c.