konsultanci

Skontaktuj się z nami Wybierz interesujący cię region Polski:

Infolinia

Masz pytanie?
Zapraszamy na naszą infolinię:

0768416000

Finansowanie zobowiązań wymagalnych


Umożliwia zmniejszenie wysokości zobowiązań wymagalnych. Dostosowuje wysokość spłaty tych zobowiązań do możliwości zadłużonej jednostki poprzez rozłożenie ich spłaty w czasie, nawet do 36 miesięcy.

Produkt ten jest adresowany do podmiotów zadłużonych. Electus S.A. proponuje im  restrukturyzację zobowiązań finansowych w oparciu o limity pieniężne, indywidualnie ustalane dla każdej Placówki.

Decyzja o tym, które płatności zostaną uregulowane należy do jednostki zadłużonej. Na podstawie zawieranej umowy wybrane przez jednostkę zobowiązania przenoszone są na Electus S.A. poprzez cesję (art.509 k.c.) lub spłatę za Dłużnika (art. 518 k.c.), a ich płatność rozkładana jest na ustaloną liczbę miesięcznych rat. 

Warunki spłaty:

 • do 12 miesięcy - przy wskazaniu wierzytelności na poziomie do 100% wartości miesięcznego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub budżetu (w przypadku jednostek samorządowych),
 • do 24 miesięcy - przy wskazaniu wierzytelności na poziomie od 100% do 200% wartości miesięcznego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub budżetu (w przypadku jednostek samorządowych),
 • do 36 miesięcy - przy wskazaniu wierzytelności na poziomie powyżej 200% wartości miesięcznego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub budżetu (w przypadku jednostek samorządowych).

Możliwości:

 • możliwość redukcji odsetek bieżących do 0% p.a.,
 • możliwość redukcji odsetek zaległych do 100%,
 • możliwość spłaty zobowiązań drogą kompensaty wierzytelnościami wobec innych Placówek Służby Zdrowia i jednostek samorządowych.

 

Korzyści

 • uregulowanie zobowiązań wymagalnych,
 • szybki dostęp do środków finansowych,
 • eliminacja ryzyka ograniczenia bieżącej działalności jednostki z powodu utraty płynności finansowej,
 • kontynuowanie współpracy z dotychczasowymi Dostawcami towarów i usług,
 • natychmiastowe zwolnienie salda u Kontrahenta,
 • ochrona przed poniesieniem kosztów postępowań sądowych i egzekucji komorniczych,
 • kontrola kosztu obsługi zadłużenia,
 • pozytywny wpływ na wizerunek i wiarygodność Placówki jako partnera w interesach.

Krok po kroku

 • Zgłoszenie wierzytelności do wykupu
 • Wstępna oferta dla Szpitala
 • Pisemna akceptacja przez Szpital warunków oferty
 • Zakup wierzytelności przez Electus S.A.
 • Podpisanie porozumienia między Szpitalem, a Electus S.A.
 • Spłata wierzycieli Szpitala przez Electus S.A. zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowie cesji.