Menu1 Menu2

o firmie

ci@electus.pl

tel. (0-76) 84 15 900

infolinia:

0768416000

Electus S.A.


Electus S.A. jest przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym we wspieraniu płynności finansowej sektora publicznego. Podstawowym obszarem jej działalności jest finansowanie inwestycji oraz restrukturyzacja zobowiązań zakładów publicznej opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzanie portfelem należności spółek dostarczających media.

Swój sukces na rynku Electus S.A. zawdzięcza przede wszystkim wysokiemu i profesjonalnemu poziomowi podejmowanych działań oraz zaufaniu jakim Spółka została obdarzona przez kontrahentów. Doświadczenie oraz znajomość rynku pozwalają na pewność i stabilność prowadzonej przez Spółkę działalności oraz oferowanie klientom rozwiązań w pełni spełniających ich oczekiwania.