Menu1 Menu2

o firmie

ci@electus.pl

tel. (0-76) 84 15 900

infolinia:

0768416000

Historia


Electus S.A. stanowi kontynuację działalności spółki Agencja Obrotu Wierzytelnościami „Electus" s.c., która została założona w 2000 roku w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie rynku na fachowe wsparcie w zakresie odzyskiwania należności. W początkowym okresie swojej działalności Spółka koncentrowała się na wykupie zobowiązań różnorodnych podmiotów gospodarczych działających na rynku.

Pod koniec lat 90-tych polski rynek obrotu wierzytelnościami rozwijał się bardzo dynamicznie. Wśród najbardziej zadłużonych sektorów gospodarki znalazł się sektor finansów publicznych. Niewystarczające środki pieniężne dla podmiotów sektora budżetowego Skarbu Państwa oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego doprowadziły do wzrostu zapotrzebowania na produkty wspierające płynność bieżącą i średnioterminową. Wówczas Spółka Electus podjęła decyzję o skoncentrowaniu swoich działań na sektorze publicznym, w szczególności sektorze publicznej służby zdrowia. Obranie tej drogi pozwoliło Spółce na zdobycie silnej pozycji na rynku jako podmiotu świadczącego usługi finansowe w obszarze restrukturyzacji zadłużenia dla sektora opieki zdrowotnej.

W okresie od  4 pażdziernika 2007 r. do 31 grudnia 2013 roku Dom Maklerski IDM S.A. był właścicielem 100 % akcji spółki Electus.

Obecnie Spółka specjalizuje się w świadczeniu usług finansowych dla sektora publicznej służby zdrowia (SPZOZ), a w szczególności na rozwiązaniach finansowo-prawnych w obszarze wspierania płynności publicznej służby zdrowia poprzez przejęcie zadłużenia tych jednostek a następnie jego restrukturyzacje. Spółka oferuje także swoje rozwiązania jednostkom samorządu terytorialnego takim jak gminy, powiaty, województwa oraz spółkom dostarczającym media.