Menu1 Menu2

o firmie

ci@electus.pl

tel. (0-76) 84 15 900

infolinia:

0768416000

Osiągnięcia


Electus S.A. to dynamicznie rozwijająca się spółka o wysokiej reputacji, udokumentowanej paletą nagród i certyfikatów, zarówno w sferze biznesowej, jak i medialnej.

W celu usprawnienia procesów organizacyjnych zachodzących w Spółce oraz podwyższenia jakości świadczonych przez nią usług Electus S.A. wdrożyła w 2005 roku procedury ISO na podstawie otrzymanego certyfikatu PN-EN ISO 9001:2000. Wprowadzenie nowych norm oraz standardów pracy objęło wszystkie obszary działalności operacyjnej związane z obsługą kontrahentów.

W październiku 2005 roku Spółka otrzymała z rąk Logotec Enterprise nagrodę za najlepsze wdrożenie systemu Logotec CRM 9000 Web Edition.

Corocznie, od 2005 roku,  spółce przypadał tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play", a w roku 2007 również i Złoty Certyfikat.
Przyznawane wyróżnienia dowodzą, iż spółka kieruje się we wszystkich swoich działaniach rzetelnością, uczciwością oraz lojalnością wobec swoich Kontrahentów. Jednocześnie wszystkie działania spółki skupione są na zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań jej Klientów.

W rankingu dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw, przebiegającym pod patronatem Pulsu Biznesu oraz międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Coface Intercredit Poland, Electus S.A. otrzymał w latach 2005 oraz 2006 statuetkę „Gazeli Biznesu".

W 2006 roku Spółka znalazła się na jednej z czołowych pozycji elitarnej listy Gepardów Biznesu - spółek ocenianych pod względem wzrostu ich wartości rynkowej.

W tym samym roku Spółka została uhonorowana tytułem Lidera Przedsiębiorczości Roku.
W konkursie doceniono dynamikę rozwoju, innowacyjność, dotychczasowe sukcesy spółki Electus S.A oraz umiejętne korzystanie ze środków unijnych.

W latach 2006 - 2009 Spółce przypadło miano „Lidera Rynku". Uznano ją tym samym za najlepszą z polskich firm świadczących usługi w zakresie restrukturyzacji finansowej placówek Służby Zdrowia.

W tym samym okresie Spółka została laureatem Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma za propagowanie zasad etyki w świecie biznesu - rzetelności, uczciwości oraz terminowości rozliczeń.


W marcu 2007 roku Electus S.A. została laureatem Medalu Europejskiego - ogólnopolskiego przedsięwzięcia organizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz  Business Centre Club.
Przyznanie tego wyróżnienia dowodzi, iż jakość świadczonych usług przez Electus S.A. spełnia najwyższe europejskie standardy, a same usługi spełniają wymagane normy. Doceniono również dynamikę wzrostu Spółki, otrzymane przez nią nagrody oraz certyfikaty.


W roku 2008 spółka Electus S.A. znalazła się w rankingu Diamenty Forbesa,  czyli liście najbardziej wartościowych firm wybranych przez prestiżowy magazyn Forbes,  Na liście wyróżnionych znalazły się przedsiębiorstwa, które najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość w latach 2004-2006, a tym samym najlepiej wykorzystały dobrą koniunkturę gospodarczą.

Spółka jest również członkiem Związku Pracodawców "Polska Miedź", którego ideą jest integracja przedsiębiorstw z terenu Dolnego Śląska oraz reprezentowanie interesów spółek stowarzyszonych w zakresie ochrony dóbr materialnych i niematerialnych.