konsultanci

Skontaktuj się z nami Wybierz interesujący cię region Polski:

Infolinia

Masz pytanie?
Zapraszamy na naszą infolinię:

0768416000

Bezwarunkowa sprzedaż wierzytelności


ODZYSKAJ FINANSOWĄ RÓWNOWAGĘ

To idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy posiadają wierzytelności wobec podmiotów ze sfery budżetowej.

Electus S.A. przejmuje na siebie całkowite ryzyko niewypłacalności dłużnika, dając prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie swojemu Klientowi.

W ten sposób gwarantujemy płatność w ściśle określonym terminie. Umowa może objąć wszystkie należności, nawet jeśli upłynął termin ich wymagalności.
 

Korzyści

  • Szybkie odzyskanie należności
  • Atrakcyjne warunki transakcji dopasowane do oczekiwań Klienta
  • Całkowite przejęcie ryzyka przez Electus S.A.
  • Poprawa płynności finansowej

 Krok po kroku

  • Zgłoszenie wierzytelności do wykupu
  • Ocena kondycji finansowej dłużnika w oparciu o wewnętrzny rating Electus S.A.
  • Oferat zakupu wierzytelności 
  • Negocjacje warunków transakcji (cena, termin płatności, zapisy umowne)
  • Podpisanie umowy cesji
  • Płatność ze strony Electus S.A.