konsultanci

Skontaktuj się z nami Wybierz interesujący cię region Polski:

Infolinia

Masz pytanie?
Zapraszamy na naszą infolinię:

0768416000

Ramowa Umowa o Współpracy


GWARANCJA WSPÓŁPRACY

Aby oszczędzić  czas naszych Klientów potrzebny na dodatkowe formalności, proponujemy zawieranie umów ramowych na zakup wierzytelności.

To doskonałe rozwiązanie w sytuacji, gdy wierzyciel stale współpracuje z danym odbiorcą, jednak współpraca ta ma charakter zróżnicowany pod względem poziomu obrotów i trudno jest oszacować ostateczną wartość rozrachunków między naszym Klientem a dłużnikiem. Źródłem wierzytelności mogą tu być zarówno umowy, jak i zamówienia (pisemne i ustne).

Electus S.A. w umowie ramowej gwarantuje Klientom z góry ustaloną cenę i termin płatności, a dokonywane później cesje mają maksymalnie uproszczoną formę.

Umowa ramowa zawierana jest na czas nieokreślony, z pełnym prawem do odstąpienia po stronie Klienta. Na jej podstawie możliwa jest sprzedaż zarówno wierzytelności wymagalnych, jak i tych, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Rozwiązaniem tym można objąć pojedynczego dłużnika, jak i cały pakiet podmiotów.
 

Korzyści

 • Gwarancja możliwości stałej sprzedaży wierzytelności
 • Atrakcyjne, niezmienne warunki transakcji
 • Korzystne terminy płatności
 • Jednorazowe negocjacje – ustalone raz warunki obowiązują przez cały czas trwania umowy
 • Uproszczona dokumentacja
 • Oszczędność czasu potrzebnego na zarządzanie należnościami i każdorazowe ustalanie warunków transakcji

 

Krok po kroku

 • Zgłoszenie wierzytelności do wykupu
 • Ocena kondycji finansowej dłużnika w oparciu o wewnętrzny rating dłużników
 • Propozycja warunków umowy
 • Negocjacje warunków umowy (cena, termin płatności, zapisy umowne)
 • Podpisanie umowy ramowej
 • Natychmiastowa realizacja cesji po zgłoszeniu wierzytelności przez Klienta