konsultanci

Skontaktuj się z nami Wybierz interesujący cię region Polski:

Infolinia

Masz pytanie?
Zapraszamy na naszą infolinię:

0768416000

Sprzedaż wierzytelności trudnych


ODZYSKAJ TO CO NIEMOŻLIWE 

Zdarza się, że dłużnik całkowicie traci zdolność regulowania swoich bieżących zobowiązań. Proces odzyskania należności może wówczas trwać całymi latami.

W takich przypadkach proponujemy sprzedaż tych trudnych wierzytelności Electus S.A. Rozwiązanie to najczęściej stosowane jest, gdy podjęte przez kancelarię komorniczą działania nie przynoszą żadnych rezultatów, a upływający czas może doprowadzić do przedawnienia wierzytelności.

Wiedza i doświadczenie naszych najlepszych specjalistów sprawiają, że nawet bardzo duże trudności w odzyskaniu kapitału są przeszkodą do pokonania.

W ramach zawartej z Electus S.A. umowy Klient zachowuje pełną kontrolę nad wierzytelnością, mając prawo do cyklicznych raportów z przebiegu prowadzonych działań.
 

Korzyści

 • Możliwość odzyskania należności przysługujących od niewypłacalnego dłużnika
 • Objęcie umową wierzytelności przedawnionych
 • Możliwość uzyskania dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności
 • Całkowita redukcja czasu i kosztów niezbędnych w trudnym procesie odzyskiwania wierzytelności

  

Krok po kroku

 • Zgłoszenie wierzytelności do wyceny
 • Ocena kondycji finansowej dłużnika w oparciu o wewnętrzny rating Electus S.A.
 • Oferta zakupu wierzytelności 
 • Negocjowanie warunków zakupu (cena, termin, płatności, zapisy umowne)
 • Podpisanie umowy cesji
 • Rozpoczęcie przez Electus S.A. działań zmierzających do jak najszybszego odzyskania należności
 • Całkowite rozliczenie ceny za wierzytelność