konsultanci

Skontaktuj się z nami Wybierz interesujący cię region Polski:

Infolinia

Masz pytanie?
Zapraszamy na naszą infolinię:

0768416000

Finansowanie wierzytelności objętych zakazem cesji


FINANSOWANIE BEZ OGRANICZEŃ 

Rozwiązanie przygotowane z myślą o Klientach, których wierzytelności są obarczone umownym zakazem ich sprzedaży bez zgody dłużnika.

Ograniczenie to dotyczy obecnie większości należności i stanowi poważny problem dla Klientów, utrudniając zachowanie płynności finansowej.

Zakaz sprzedaży bez zgody dłużnika nie wyklucza jednak możliwości wykorzystania zewnętrznych narzędzi finansowych.

Klientom, którzy posiadają tego rodzaju należności, proponujemy podpisanie z Electus S.A. umowy cesji pod warunkiem zawieszającym.

-w dniu zawarcia umowy rozpoczyna się określony termin, jaki mamy na uzyskanie pisemnej zgody dłużnika na dokonanie cesji wierzytelności,

-w dniu kończącym negocjacje, w którym dłużnik wyda swą zgodę, umowa w pełni wchodzi w życie i uruchamiany jest bieg terminu płatności.

Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom i długoletniej współpracy z Electus S.A., podmioty zadłużone chętnie podejmują rozmowy w sprawie podpisania korzystnych porozumień, udzielając zgody na cesję.

Korzyści

 • Możliwość sfinansowania dowolnej wierzytelności objętej zakazem cesji
 • Realizacja transakcji przy pełnej aprobacie dłużnika
 • Utrzymanie ciągłości dostaw oraz dobrych relacji z Dłużnikami
 • Atrakcyjne warunki transakcji dopasowane do oczekiwań Klienta

 

Krok po kroku

 • Zgłoszenie wierzytelności do wyceny
 • Ocena kondycji finansowej dłużnika w oparciu o wewnętrzny rating Electus S.A.
 • Oferta zakupu wierzytelności
 • Negocjacje warunków zakupu (cena, termin płatności, zapisy umowne)
 • Podpisanie umowy cesji z warunkiem zawieszającym
 • Rozpoczęcie przez Electus S.A. negocjacji z dłużnikiem
 • Płatność od Electus S.A. w chwili spełnienia wszystkich warunków zapisanych w umowie