Menu1 Menu2

rynek usług finansowych dla służby zdrowia

Wiadomości z rynku


26-07-2010
WKRÓTCE PRYWATYZACJA PRZYCHODNI KOLEJOWEJ
Jeszcze kilka tygodni trzeba będzie poczekać na stanowisko Rady Miasta w sprawie projektu uchwały Sejmiku Wojewódzkiego dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Obwód Lecznictwa Kolejowego". Z prośbą o pozytywne zaopiniowanie projektu zwrócił się do sądeckich radnych marszałek województwa Marek Nawara. Sprawa początkowo była uwzględniona w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta, ale ostatecznie dyskusję odłożono w czasie. - Do takich projektów należy podchodzić z dużą dozą ostrożności. Stanowisko zajmiemy po spotkaniu z dyrektorem Departamentu Skarbu Urzędu Marszałkowskiego - Tomaszem Szanserem, który został poproszony o przedstawienie szczegółów procesu prywatyzacji przychodni - mówi przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki. Przekształcenia własnościowe i organizacyjno-prawne przychodni kolejowej wpisane są w założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 -2013. W grudniu 2007 r. Sejmik Wojewódzki podjął decyzję o przekształceniu jednostek, dla których był organem założycielskim.

tytuł pisma: DZIENNIK POLSKI NOWOSĄDECKI
autor: KRZYSZTOF CISOWSKI
ilość stron: 0

« powrót