Menu1 Menu2

rynek usług finansowych dla służby zdrowia

Wiadomości z rynku


26-07-2010
SZPITAL NA MINUSIE
Stratą w wysokości 277 tys. zł. zakończyła się ubiegłoroczna działalność Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu. Dyrekcja szpitala zapewnia, że nie ma powodów do obaw. - Strata wynika z niezapłacenia nam przez NFZ tzw. nadwykonań kontraktu, choć cały czas prowadzimy rozmowy i liczymy, że te pieniądze wpłyną na nasze konto. Z jednej strony ustawa obliguje nas do hospitalizowania wszystkich osób podejrzanych o prątkowanie, z drugiej NFZ nie pokrywa w całości ponoszonych przez nas kosztów. NFZ zapłacił nam 36 proc. nadwykonań, które nie były bezpośrednio związane z ratowaniem życia - mówi Krzysztof Grzesik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu. Jak podkreśla dyrektor Grzesik, mimo straty za ub. rok sytuacja finansowa placówki jest dobra i nie jest zagrożona jej płynność finansowa. Rok wcześniej szpital wypracował 650 tys. zł. zysku. Jest szansa, że ten rok będzie lepszy, niż ubiegły. Tegoroczny kontrakt z NFZ jest o 6 proc. wyższy od ubiegłorocznego. Całoroczne obroty szpitala to przeszło 14,1 mln zł.

tytuł pisma: DZIENNIK POLSKI MAŁOP. ZACH.
autor: . SYP
ilość stron: 0

« powrót