Menu1 Menu2

rynek usług finansowych dla służby zdrowia

Wiadomości z rynku


15-07-2008
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów. Pozwoli to wykorzystać 250 milionów złotych, które pozostały z budżecie przeznaczonym na program restrukturyzacji. Pieniądze te będą rozdysponowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki pochodzące z pożyczki szpital może przeznaczyć między innymi na spłatę zobowiązań zakładu z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, społeczne i zdrowotne. Szpital może także wykorzystać otrzymane pieniądze na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej przez organ założycielski. W projekcie nowelizacji ustawy zapisano, w jaki sposób wylicza się maksymalną wysokość pożyczki. Rząd przewiduje możliwość umorzenia 70 procent pożyczonej kwoty, jeżeli zakład w ciągu 5 lat spłaci 30 procent pożyczki wraz z odsetkami. Rozwiązania przewidziane w ustawie pozwolą wzmocnić sytuację finansową szpitali, ponieważ niektóre placówki zakończą proces restrukturyzacji, inne zaś otrzymają możliwość odzyskania wydatków poniesionych na procedury restrukturyzacyjne.

tytuł pisma: www.panoramainternetu.pl

« powrót