Menu1 Menu2

rynek usług finansowych dla służby zdrowia

Wiadomości z rynku


11-07-2008
Prawie 250 mln zł z budżetu trafi na pomoc dla szpitali
Szpitale będą mogły skorzystać z pomocy państwa. Na ten cel w budżecie było zarezerwowane 2,2 mld zł. Do wykorzystania wciąż pozostało 246 mln zł. O środki te będą mogły ubiegać się szpitale, które wciąż są zadłużone, ale dzięki wcześniej uzyskanej pomocy publicznej i przygotowanym programom naprawczym udało im się spłacić część swoich zobowiązań. Z dodatkowych pieniędzy będą mogły skorzystać te szpitale, które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji. O dodatkowe środki będą też mogły ubiegać się niezadłużone placówki ochrony zdrowia, które w 2005 roku skorzystały z dotacji z budżetu. Niewykorzystane dotychczas pieniądze szpitale będą mogły, w zależności od sytuacji finansowej, przeznaczyć na spłatę należności głównych i odsetek wobec wierzycieli publicznoprawnych, czyli np. ZUS czy fiskusa. Pieniądze te będą mogły im również posłużyć na spłatę pożyczek, jakie były im udzielone przez organ założycielski (np. samorząd) na uregulowanie zobowiązań wobec m.in. dostawców leków i wyrobów medycznych.

tytuł pisma: www.gazetaprawna.pl

« powrót