Menu1 Menu2

rynek usług finansowych dla służby zdrowia

Wiadomości z rynku


01-07-2008
WIERZYCIELE KREDYTUJĄ PUBLICZNE SZPITALE
Brak płynności finansowej szpitali publicznych wymusza ich kredytowanie przez dostawców leków i urządzeń medycznych oraz przez usługodawców. "Dostawcy produktów i usług medycznych nie mogą ignorować płynności finansowej szpitali publicznych, bo to ich główni odbiorcy. Rozbieżności pomiędzy wydaucami a przychodami tych placówek prowadzą w konsekwencji do kredytowania ich bieżącej działalności poprzez powstawanie wymagalnych zobowiązań wobec dostawców" - mówi Witold Bartniak, dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Firm Magellan. Średni termin zapłaty udzielany szpitalom wynosi 75 dni. Jest on prawie trzy tygodnie dłuższy niż udzielany hurtowniom przez producentów. Mimo to szpitale płacą po tym terminie około 117 dni. Łącznie więc okres kredytowania szpitali wynosi około 194 dni, czyli ponad pół roku - wynika z analizy należności prowadzonej przez Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem. Zobowiązania wymagalne stanowią ponad 70 proc. łącznej wartości zobowiązań szpitali publicznych. Pozostała ich część jest kredytowana przez banki (16 proc.) i instytucje pozabankowe (12 proc.) -wynika z raportu TNS OBOP. Zadłużenie szpitali stanowi ponad 95 proc. zadłużenia wszystldch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. "Wysokie zobowiązania podmiotów w tym sektorze pokazują, iż nadal jest to ciekawa grupa docelowa dla banków i innych pożyczkodawców, jednak ze względu na dużą liczbę podmiotów, które są w złej sytuacji ekonomicznej, mogą się one okazać obarczone wysokim ryzykiem, stąd też taka współpraca wymaga szczególnie fachowej znajomości branży medycznej oraz możliwości rynku finansowego" - mówi Marcin Gieros, kierownik ds. marketingu i sprzedaży Infocredit.

tytuł pisma: GAZETA PRAWNA ( dodatek: Dodatek 2)
autor: BIANKA JAWORSKA
ilość stron: 0

« powrót