Menu1 Menu2

porady

ci@electus.pl

tel. (0-76) 84 15 900

infolinia:

0768416000

Komu już pomogliśmy?


Ideą tego produktu jest sprzedaż wierzytelności, w której Electus S.A. nie przejmuje na siebie ryzyka wypłacalności dłużnika.

Przedmiotem transakcji w tym przypadku mogą być należności uchodzące na rynku obrotu wierzytelnościami za mało atrakcyjne pod względem kondycji finansowej Dłużnika bądź takie, co do których istnienia lub wysokości powstał spór. Przy transakcjach tego typu Klient, jak i Electus S.A. muszą liczyć się z możliwością braku powodzenia działań podjętych w celu odzyskania wierzytelności.

Korzyści

  • Możliwość sprzedaży mało atrakcyjnych wierzytelności
  • Fachowa ocena zaistniałego sporu pomiędzy Klientem a jego Dłużnikiem
  • Możliwość usunięcia wad prawnych, którymi obarczona jest wierzytelność, takich jak przedawnienie czy zarzut dot. istnienia bądź wartości danej wierzytelności
  • Wsparcie profesjonalistów z dziedziny prawa i ekonomii
  • Oszczędność czasu oraz kosztów związanych z odzyskaniem wierzytelności

Krok po kroku

  • Zgłoszenie wierzytelności do wykupu
  • Ocena kondycji finansowej dłużnika w oparciu o wewnętrzny rating dłużników
  • Wstępna oferta zakupu wierzytelności
  • Negocjacje warunków zakupu (cena, termin płatności, zapisy umowne)
  • Podpisanie umowy cesji